Home Wie is wie? Xander De Vos

Xander De Vos

RC Mechelen

Mijn ambitie!

Xander is regiocoördinator van de regio Mechelen sinds juli 2020. In die hoedanigheid werkt hij rond drie actiepunten. Eerst en vooral probeert hij een goede samenwerking te installeren tussen de jongerenafdeling en de moederpartij. Communicatie en transparantie in beide richtingen staan hierbij centraal. Als tweede punt wil hij de regio Mechelen versterken. Jong N-VA is nog niet in alle steden en gemeenten actief en daar probeert hij verandering in te brengen. Jongerenafdelingen zijn immers cruciaal om het politieke vuur bij jongeren aan te wakkeren. Als derde pijler wilt Xander werken rond communicatie op Sociale Media en in de pers. Doormiddel van deze drie pijlers wilt hij een sterke regio opbouwen waar de N-VA en Jong N-VA stevig vertegenwoordigt zijn.

Ondertussen in Lier

Xander woont in Koningshooikt, een deelgemeente van Lier. Hij engageerde zich reeds als voorzitter van jong N-VA Lier & Koningshooikt en zet zich daar vandaag nog ten volle voor in. Zijn actiepunten als regiocoördinator probeert hij ook zoveel mogelijk in Lier toe te passen. Verder is Xander lid van de afdelingsraad van Jong N-VA en engageert zich ook binnen N-VA Lier & Koningshooikt als jongerenverantwoordelijke. Daarnaast is Xander ook nog actief in de Lierse Jeugdraad en weldra in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Leerkracht Economie en Engels

Xander is afgestudeerd als leerkracht secundair onderwijs met de vakken Economie en Engels. Hierdoor komt hij ook snel te weten wat er allemaal gaande is in het hoofd van de jongeren achter de schoolbanken. Hij tracht deze kennis ook om te gebruiken in het nemen van beslissingen als RC en voorzitter van Jong N-VA.