Home Wie is Wie?

Wie is Wie?

Met meer dan 90 afdelingen is Jong N-VA overal in Vlaanderen vertegenwoordigd. Op nationaal niveau trekken onze voorzitter en het Dagelijks Bestuur de werking. Daarnaast hebben we ook nog enthousiaste regiocoördinatoren die het aanspreekpunt zijn voor jouw afdeling. Ben je op zoek naar een afdeling? Deze vind je onderaan terug. Wil jij je hart luchten in alle vertrouwen over een gebeurtenis in je afdeling of over een Jong N-VA'er, contacteer onze API.

Voorzitter

Dagelijks Bestuur

Regiocoördinatoren

Aalst-Oudenaarde-Dendermonde

Limburgse Kempen & Maasland

Meetjesland & Leie- Schelde

Mid- & Zuid West-Vlaanderen

Rupel - Zuidrand

Secretariaat

API / Vertrouwenspersoon

Lokale afdelingen

Brugge

Brussel

Limburgse Kempen & Maasland

Meetjesland & Leie- Schelde

Rupel & Zuidrand

Ereleden