Home Jong N-VA nationaal bestuur 2022 - 6 maart

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Jong N-VA nationaal bestuur 2022 - 6 maart

Zondag 6 maart verkiezen de Jong N-VA leden een nieuwe ploeg voor 3 jaar. De datum (zondag 6 maart) ligt vast, omwille van corona zullen we de locatie later nog meedelen. 

Kandidaten voor het voorzitterschap en het N-VA partijbestuurslid moeten voldoen aan de eisen van het Huishoudelijk Reglement, respectievelijk artikel 12.2.1.1 en 12.2.1.2. Je vindt hier het Huishoudelijk Reglement.

Elk lid van Jong N-VA kan zich kandidaat stellen voor de overige DB-functies: penningmeester, secretaris, bestuurder en afdelingsraadvoorzitter.

Alle kandidaturen moeten tien werkdagen op voorhand, dus ten laatste op 18 februari 2022, verstuurd worden naar de nationale secretaris van Jong N-VA per brief,  via e-mail of dit inschrijvingsformulier.