Home Eigen Koers - Het Jong N-VA Congres 2021

Eigen Koers - Het Jong N-VA Congres 2021

-

Eigen Koers

Van vrijdag 29 oktober tot zondag 31 oktober gaan we ons 'Eigen Koers' vastleggen tijdens het Jong N-VA congres 2021. Dit congres zal doorgaan in Antwerpen. De praktische informatie voor het verblijf en je aanwezigheid tijdens het congres volgen deze zomer.

Alle leden en afdelingen krijgen de kans om de teksten die je hierover vind te amenderen. Deze amenderingen moeten ingediend worden voor 30 september 2021.

Hier kan je afdeling of jezelf zijn amendement indienen voor het congres.

Gelieve de volledige, geamendeerde resolutie uit te schrijven. Vermeld hierbij altijd de volledige bewerkte resolutie (dus geen losse zinsdelen)!
Gelieve hier te motiveren waarom u bovenstaand amendement voorstelt.

Gelieve hieronder aan te geven wie (indiener, afdelingsvoorzitter of afdelingssecretaris) het amendement op het congres zal voorstellen.

Per amendement dien je 1 formulier in.