Home Congres Einstein of Frankenstein

Einstein of Frankenstein

Een congres over ‘Wetenschap, Ethiek en Innovatie’, vanzelfsprekend is het niet. Nochtans is het onderwerp als een constante onderstroom aanwezig, de rol die wetenschap speelt in ons dagelijkse leven is niet te overzien. Jammer genoeg krijgt het onderwerp geen evenredige aandacht van politici. Veel verder dan een debat over de verdeling van subsidies komt men vaak niet. Jong N-VA roeit tegen de oppervlakkigheid in, en hoopt mee een inhoudelijke discussie op gang te trekken over een onderwerp dat het lot van de huidige jonge generatie zal bepalen.