Home Congres Eigen Koers

Eigen Koers

Eigen Koers

Het congres zit erop. De debatten zijn gedaan, de stemmen zijn geteld. Een traject van twee jaar kende zijn apotheose in het Antwerpse Felix Pakhuis. Het resultaat van ons congresweekend staat in onze congresbundel samengevat. Bekijk hem nu. Aarzel niet om ons ter contacteren mocht je vragen hebben bij de bundel.

 

 

Slotspeech van congresvoorzitter Glen De Waele:

 

Lieve vrienden,

Waarom organiseren we als een jongerenpartij een congres? Een eerste reden is: omdat wij als jongerenpartij een ideologisch standpunt willen afkloppen. Dit los van de zuilen, los van de mutualiteit, vakbonden en moederpartij.
 
Ik denk dat ik voor iedereen mag spreken, als ik zeg dat dit iets is waar we wel in geslaagd zijn. We hebben een tekst die gedragen wordt door onze leden, door jullie. Een tekst die bovendien op jullie steun kon rekenen. En waar jullie allemaal aan toe hebben bijgedragen. Een tekst waar ik als voorzitter trots op ben. 
 
Een tweede reden om een congres te organiseren is omdat wij met Jong N-VA boven al een JONGEREN-partij zijn. Als jongerenpartij willen we onze leden bepaalde ervaringen laten opdoen, bepaalde competenties aanleren, en dit in een vertrouwde omgeving onder vrienden.

Een groot ideologisch congres waarbij je twee jaar lang moet samenwerken en nadenken over complexe thema’s, en ook een standpunt hierop moet in nemen, is een ideale leerschool hiervoor. We zijn in die optiek ook geslaagd in ons opzet.

Het deed mij dan ook plezier om jullie in vuur en vlam te zien debatteren en discussiëren over de thema’s en onderwerpen waarrond onze vijf werkgroepen de voorbije twee jaar de standpunten hebben uitgeschreven. 

We mogen terugkijken op een geslaagd congres, net omdat we die twee opzetten hebben gerealiseerd. Zowel in het uitstippelen van onze ideologische lijn voor de komende vier jaar, als in onze leden de nodige ervaringen laten opdoen, hebben we onze strepen verdiend. En dit heb ik echter allerminst alleen verwezenlijkt.

Ik wil dan ook de vijf commissievoorzitters oprecht hartelijk bedanken om de voorbije maanden talloze avonden op te offeren om zich in te lezen in deze materie. Maar een enorme erkentelijkheid gaat echter uit naar mijn ondervoorzitter Simon. Ik kan niet beschrijven hoe hard ik zijn hulp waardeer. Zonder hem had het congres nooit geweest wat het nu is geworden.

Lieve vrienden, maanden lang hebben wij naar dit congres toegewerkt. Het vormt het sluitstuk van deze Jong N-VA-legislatuur. En ik kan dan ook gerust zeggen dat ik een trotse congresvoorzitter ben.

Tot slot wil ik iedereen die op welke manier ook heeft bijgedragen tot het welslagen van het congresweekend oprecht en hartelijk bedanken. 

Glen De Waele

Glen De Waele

Penningmeester