Home Agenda In gesprek over Iraaks Koerdistan
16
apr
2021

In gesprek over Iraaks Koerdistan

Online

Op vrijdag 16 april gaan Susan Said en Jong-N-VA-lid Joris Vanhove met mekaar, en met jullie, in gesprek over Iraaks Koerdistan. Joris schreef zijn meesterproef over Iraaks Koerdistan en Susan is van Iraaks-Koerdische afkomst en master in Islamkunde en filosofie. Beide zijn dus specialist in deze materie. Ze zullen voornamelijk spreken over de raakvlakken tussen Vlaanderen en Iraaks Koerdistan. Er is enerzijds sprake van een gezamenlijke interesse in het oplossen van bijvoorbeeld de vluchtelingenproblematiek en terrorisme. Anderzijds is er een sterke ideologische link tussenbeide, waarbij het uitoefenen van hun zelfbeschikkingsrecht centraal staat. Niet enkel zijn er raakvlakken, er zijn ook lessen te trekken voor beide volkeren uit de geschiedenis van de ander. Reden genoeg om het hier eens over die Koerden, en meer bepaald de Koerden in Irak, te hebben.

Schrijf je hier in en krijg vrijdag 16 april je uitnodiging om deel te nemen via Teams.

Iraaks Koerdistan

Datum & uur

Vrijdag 16 april om 20u00

Contactpersoon

Jong N-VAjong [at] n-va.be

Links